Norrblick Konsult

Vi bedriver konsultverksamhet inom flera områden där vi har expertkunskaper. Linda finns tillgänglig som projektledare och som konsult inom verksamhetsutveckling och certifiering. Joakim finns tillgänglig som IT-konsult och som specialist inom telefoni- och callcenter-lösningar.

 

Vi utför konsulttjänster inom:
 • Projektledning IT
 • Verksamhetsutveckling och certifiering
 • Utbildningar
 • Telefoni- och callcenter-lösningar
 • IT-utveckling
Linda
 • Erfarenhet av att leda multinationella projekt i krävande miljöer och projektorganisationer.
 • Expertis och kunskap inom projektstyrning och utvecklingsmetodik.
 • Affärsförståelse och djupa kunskaper inom IT-utveckling och design.
 • Erfarenhet av WBS, tidplanering, riskhantering och kvalitetsstyrning.
 • Erfarenhet av verksamhetsutveckling och förändringsarbeten i såväl mindre företag som större företag och koncerner.
 • Expertis inom certifieringsarbete (ISO-, och FR2000-certifieringar).
 • Expertis inom utveckling och förfinande av arbetsprocesser.
 • Expertis inom framtagandet av verksamhetsstöd, styrande dokumentation och tillhörande informationsmaterial.
Joakim 
 • Erfarenhet av att evaluera, kravställa, leda och införa IP-telefoni och Callcenterlösningar och andra IT-system, för större företag och koncerner.
 • Expertis och kunskap kring val av lösningar, integrationer med olika WFM-system, utveckling och detaljerad uppsättning av systemen.
 • Erfarenhet av förstudier, kravdokument, funktionsspecifikationer, tester, integrationer, implementationer och förvaltning.
 • Erfarenhet av förvaltning och systemansvar inom stora koncerner.
 • Expertis inom programmering, databashantering och utveckling.