Grafisk Formgivning

Design och Layout av trycksaker. Tillsammans mer er tar vi fram en design för trycksaken ni vill framställa. Vi hjälper även till med innehållet i form av texter, bilder, foton och grafik.

Vi framställer trycksaksoriginalet som skickas vidare till tryckeriet.

Design och framtagning av logotyp och grafisk profil. En grafisk profil är ett viktigt redskap för företag och organisationer när de kommunicerar med sin omvärld. För att alla ska förstå vem avsändaren är måste allt material utformas på ett enhetligt sätt. Den grafiska profilen fastställer regler och ger råd så att den visuella identiteten utåt blir konsekvent i all kommunikation. Med ett sammanhängande grafiskt utseende skapas ett igenkännande av ditt företag . Företaget får genomslagskraft samtidigt som det uppfattas som mer professionellt.

Vi ser till så att ditt företag får ett ansikte utåt och gör er lätta att känna igen. Vi skapar en grafisk profil med mallar som gör att allt informationsmaterial ni tar fram blir tydligt och enhetligt.

Exempel på vad vi hjälper våra kunder med:
  • Logotyp och grafisk profil
  • Trycksaker – Design och trycksaksoriginal
  • Bilder & grafik
Exempel på trycksaker som vi designar:
  • Broschyrer, produktblad, kataloger.
  • Annonser
  • Flyers, vykort, reklamblad
  • Affischer och material till mässor
  • Visitkort